Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | A5. NCE
1357
page-template-default,page,page-id-1357,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
I år er det 125 år siden industrieventyret på Raufoss startet med Rødfos Patronfabrik og Krudtverk. Foto: Mjøsmuseet

Tar industrihistorien inn i det grønne skiftet

– Vi skal bidra til å løfte Innlandet som Norges fremste biobaserte region med utgangspunkt i 125 års historie med industri og kunnskap i verdensklasse.

Det sier Erland Paulsrud, klyngeleder i NCE Manufactoring. Industriklyngen på Raufoss tar med seg en stolt industrihistorie inn i en ny tid, og vil bidra til at Innlandet tar posisjonen som Norges viktigste biobaserte region.

 

En komplett industriell innovasjonsklynge

I snart 20 år har NCE Manufacturing vært en av landets ledende innovasjonsklynger gjennom et tett samarbeid med internasjonale industribedrifter, SINTEF og NTNU, Norsk katapult for vareproduksjon, Innlandet fylkeskommune og Raufoss Industripark.

Mange aktører i klyngen har en nasjonal rolle innen teknologi, vareproduksjon, produktivitet og innovasjon. Klyngen er også engasjert i flere forskingsprosjekter og har en aktiv inkubator og et eget investeringsfond.

– Dette bidrar til at bedriftene i klyngen er konkurransedyktige på et internasjonalt marked, og det tilfører de mindre bedriftene verdifull kompetanse. Gode resultater har gitt grunnlag for økt bærekraft og nye kompetanseintensive arbeidsplasser, sier Erland Paulsrud.

 

En grønnere industri

– Når verdens bilindustri elektrifiseres, vil lettvektsmaterialer fra Raufoss være en viktig del av omstillingen, sier Paulsrud. Klyngens kompetanse innen lettvektsmaterialer er anerkjent verden over.

– Bedriftene i klyngen er ledende både i utvikling av produkter og produksjonsprosesser. Med et større fokus på bærekraft er jeg er sikker på at vi vi vil befeste vår posisjon som en av verdens ledende klynger innen vareproduksjon, sier Paulsrud

 

 

Fremst på automatisering

Med opp mot 90% eksport er effektivitet avgjørende i konkurransen med land som har langt lavere kostnader. I Raufoss Industripark er det en «robot-tetthet» i verdenstoppen og på linje med Tyskland og Sør-Korea.

– Vår erfaring med automatisering i industrien vil være viktig når vi skal industrialisere det grønne skiftet og øke verdiskaping basert på nye biobaserte produkter, sier Paulsrud.

 

Samarbeid og delingskultur

Når Norge skal utvikle ny biobasert næring og øke bruken av biobasert råstoff, vil også erfaringene fra samarbeid mellom næringsliv, FoU og akademia være avgjørende, mener Paulsrud.

– For at vi skal ha internasjonal konkurransekraft innen dette området, vil en nasjonal satsing på kunnskap, kompetanse og samarbeid være av stor betydning, sier Paulsrud.

 

Har egen læringsfabrikk

I samarbeid med blant annet Innlandet fylkeskommune, Fagskolen i Innlandet og NTNU, har NCE Manufacturing utviklet et helhetlig skole- og utdanningstilbud, fra grunnskole til mastergrad.

– Gjennom Læringsfabrikken samarbeider vi om å utvikle nye undervisningsformer spesielt tilpasset industrien og yrkesfag i videregående skole, sier Paulsrud.

– Når industri skal bli smartere og grønnere, må vi sikre rekrutteringen av morgensdagens fagarbeidere, ha den beste etter- og videreutdanningen og samarbeide tettere mellom skolene og industrien – nettopp slik Læringsfabrikken og Norsk Katapult tilbyr, avslutter Erland Paulsrud.

Dette er NCE Manufacturing:

  • Industriklynge med base i Innlandet med over 60 medlemsbedrifter med 4000 ansatte, 13 mrd i omsetning og 85% eksport.
  • Jobber målrettet for effektivisering, automatisering og digitalisering av industriell produksjon
  • Pådriver for aktivt samspill mellom industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, med en rekke prosjekter innen FoU sammen med SINTEF og NTNU.
  • TotalGruppen er klyngens medlems- og kompetansetilbud for SMB-bedrifter i Innlandet.
  • Læringsfabrikken er klyngens kompetansevirksomhet med yrkesfaglig opplæring og etter- og videreutdanning i samarbeid med Raufoss Videregående skole, OFII og Fagskolen Innlandet.
  • Klyngen har også et tett samarbeid med Norsk katapult for vareproduksjon, inkubatoren Total Innovation, investeringsfondet Komm-in og Raufoss Industripark.
Læringsfabrikken er en av flere aktiviteter i regi av NCE innen opplæring, utdanning og FoU.