Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | A6. Oplandske Bioenergi
1358
page-template-default,page,page-id-1358,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Biokull – et karbonsluk

Oplandske Bioenergi har startet produksjon av biokull på Rudshøgda. Produksjon av biokull og lagring av biokullet i jord er et av de sikreste klimatiltakene samfunnet kan benytte per i dag. Brukes biokullet riktig, vil det kunne gi bedre dyrehelse og økte avlinger.

– Når biokull tilføres i jordsmonnet, vil dette karbonet lagres i flere hundre år og være ute av kretsløpet. Fotosyntesen som bygget karbonet i biomassen, fortsetter å binde CO2 og danne ny biomasse. Dette gir en klimapositiv prosess som gjør biokull til et kraftfullt klimatiltak, forteller daglig leder Einar Stuve i Oplandske bioenergi. Som en tommelfingerregel kan man si at én kubikkmeter biokull binder ett tonn CO2. For en bonde kan det se slik ut: Bruker han 5000 liter diesel per år i drifta på gården, slippes det ut ca. 16 tonn CO2. Ved å kjøpe 16 m3 biokull vil gården bli klimanøytral i forhold til dieselforbruket.

 

Bra for dyrehelsen

I tillegg til å fange og lagre karbon har biokull en rekke andre positive effekter. Brukt som tilskuddsfôr til husdyr avlaster biokullet tarmen ved at toksiner fester seg i biokullet og blir med til gjødsellageret. Hvordan biokull bør brukes optimalt som tilskuddsfôr, jobber Strand Unikorn, Nortura, Tine og Oplandske med i et felles prosjekt. Det er blandet biokull i kraftfôret til kylling, kalkun, kalv, melkeku, gris og lam. Resultatene er lovende, men som med alle andre biologiske prosesser skal metoden optimaliseres.

– Den enkleste måten å tildele biokull på, er faktisk å la dyra plukke selv, sier Stuve.

– De tar det de trenger for å regulere tarmen.

En annen enkel metode er å bruke biokull direkte i talle og strø.  I Europa brukes 90 prosent av produsert biokull som tilskuddfôr eller i strø. Biokull som har gått gjennom en tarm bidrar til høyere gjødselverdi.

 

God effekt på jorden

Biokull gir gode agronomiske effekter i jord ved å endre jordfysikken. Biokull gir en mer porøs og luftig jordstruktur som holder bedre på vann og næring. Å tilføre biokull endrer også jordkjemien. Biokull har en lett kalkningseffekt som utløser kjemiske effekter. Biokull i jord øker jordas kationbyttekapasitet, det vil si bedrer jordas evne til å holde på næringsstoffer.

– På kort sikt vil ikke biokull i seg selv øke avlinger i jord som er optimalt kalket og gjødslet, men en riktig kombinasjon av gjødsel og biokull øker avlingen sammenlignet med gjødsel alene. Biokull gir også gode vokseplasser for jordliv som bakterier og jordsopper. Jord med et rikt jordliv er en mer robust jord, forteller Stuve.

Den enkleste metoden for å tilføre biokull til jord er å røre ut biokull i blautmøkk. Ved å bruke eksempelvis 1–2 m3 biokull per 100 m3 blautmøkk vil en øke gjødselverdien på blautmøkka. Biokull i blautgjødsel trenger ikke nedmolding, den kan like godt spres etter slått på eng.

– Husk at bruk av biokull øker karboninnholdet i jorda ikke bare for ett, men for flere hundre år, sier Einar Stuve.

– Det gir jorda et kvalitetsløft for flere generasjoner.

Einar Stuve, daglig leder i Oplandske bioenergi.
Den enkleste måten å tildele biokull på, er faktisk å la dyra plukke selv.