Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | A14. glommen
1363
page-template-default,page,page-id-1363,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Skogbruk – en viktig brikke i klimapuslespillet

Global trevaremangel kombinert med at mange flere har fått øynene opp for tre som bærekraftig råvare, har løftet skogen som en viktig fremtidsressurs.

− Vi ser en kraftig økning av bruk av tre når store forretningskomplekser, kommunale nybygg, høyhus og motorveibruer bygges. Norsk tremekanisk industri ligger langt framme i å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger i dette segmentet, sier administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog SA, Gudmund Nordtun.

 

Hundreårsperspektiv

Han er opptatt av aktivt skogbruk som en viktig brikke for å nå de klimamålene som Norge har satt seg.

− Gjennom forvaltning av en fornybar ressurs skal vi være med og sette dagsorden for fremtidsrettet tankegang. Skogen har tross alt et hundreårsperpektiv, og vi er opptatt av å se de lange linjene i det vi gjør, sier Nordtun.

 

Aktiv skjøtsel viktig

Skog i vekst binder mest CO2, derfor er aktiv skogskjøtsel, hogst og planting en forutsetning for å være en del av den langsiktige klimaløsningen.

–  I Glommen Mjøsen Skog jobber vi kontinuerlig med å formidle kunnskap om hvordan drive skogen på en måte som balanserer verdiskaping, biologisk mangfold og rekreasjon, altså en fornuftig balanse mellom vern og bruk, sier Nordtun.

 

Etterlyser investeringsvilje

Han har stor tro på treets mange muligheter i framtiden. Via kjemiske prosesser kan tre erstatte oljebaserte produkter innen landbruk og fiskeri, emballasje, byggeindustri, klesproduksjon, farmasi, kosmetikk, næringsmidler og batterier.

− Bryter du ned bestanddelene i et tre, er det nesten ikke grenser for hva det kan brukes til, men det har ikke vært nok investeringsvilje i denne type forretningsområder – vi har hatt oljebrillene på for lenge. For å få dette til, kreves holdningsendring, risikokapital og rammebetingelser. I Glommen Mjøsen Skog skal vi også være en del av denne prosessen, ikke minst ved å lage prima råvarer, avslutter Gudmund Nordtun.

Dette er Glommen Mjøsen Skog:

  • Samvirke som eies av 7000 skogeiere i fylkene
    Innlandet og Viken
  • Står for over en tredjedel av all tømmeromsetning
    i Norge, tilbyr rådgivning innen skog og jobber
    aktivt med næringspolitikk.
  • Omsetter for rundt 2 milliarder kroner årlig