Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | A13. våler
1364
page-template-default,page,page-id-1364,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Når mitt søppel blir din kapital:

sirkulære solør

Bedriftene på Braskereidfoss industriområde har lært seg å tenke på eget avfall som nabobedriftens ressurs. Neste mål er gjenvinning av avfallstrevirke.

– Det gir mening når du kan bidra til en bærekraftig sirkel, der vi alle er medspillere som drar i samme retning mot en grønnere industrihverdag. Det sier fabrikksjef i Forestia, og leder i styringsgruppa, Espen Svenneby.

 

Utnyttelse av ressurser

Prosjektet Sirkulære Solør er et initiativ fra eksisterende bedrifter som tenker sirkulært og som selv videreutvikler og driver konseptet videre. I sirkelen rundt hjørnesteinsbedriftene Moelven og Forestia er det mange muligheter for utnyttelse av ressurser.

− På Braskereidfoss har det tradisjonelt vært en hundreårig historie med lineær treundustri, fra sagbruk til sponfabrikken Forestia som ble etablert for 50 år siden. Området har sakte, men sikkert utviklet seg som industriområde.

 

Store investeringer

Espen Svenneby snakker varmt om overgangen fra lineæritet til sirkularitet, der den enes avfallsstoffer blir en annens råvarer. Det aller nyeste prosjektet, et helt nytt anlegg for resirkulering av brukt trevirke på Braskereidfoss, er den store kampsaken.

– Det er helt klart at vi en dag vil ha en biofabrikk her på Braskereidfoss, sier Svenneby.

Anlegget skal resirkulere brukt trevirke, og kan gi opp mot 100 arbeidsplasser.

– Det vil kreve en investering på 250 millioner kroner. Vi har forventet byggestart i 2021, men det er en forutsetning at prosjektet støttes med 80 millioner kroner fra det offentlige, forteller Svenneby, som savner mer målrettede støtteordninger for industri som vil ha store effekter for samfunnet. Han ser for seg at når biofabrikken står ferdig, vil Forestia på Braskereidfoss framstå som et flaggskip inn i det grønne skiftet og bidra til økt sysselsetting og verdiskaping.

 

Skandinavisk elitenivå

– De nye industrisatsningene på Braskereidfoss er et nasjonalt stort og effektivt klimatiltak som sparer miljøet for mange tusen tonn klimagasser, kombinert med en beskjeden ressursinnsats. Løsningene her med gjenbruk av materialer og sirkulære varestrømmer med tilhørende formidabel karbonlagring, setter den stadig større industriklyngen på Braskereidfoss opp på et skandinavisk elitenivå, avslutter Espen Svenneby, leder i styringsgruppen i Sirkulære Solør.

Dette er Braskereidfoss industriområde og utgangs-punktet for Sirkulære Solør:

  • Lokalisert i Våler kommune i Solør
  • Samarbeid mellom lokalt næringsliv og kommunene, støttet av Fylkesmannen Innlandet
  • Til sammen ca 400 ansatte
  • Nesten 2 milliarder kroner i årlig omsetning
  • Enorme varestrømmer – råvarer og ferdigvarer
  • 200 vogntog i døgnet – stor aktivitet
  • Forestia og Moelven Våler er største enkelt-aktører
  • Mål om videreutvikling av industrisymbiosen på Braskereidfoss industriområde
  • Ønske om å bidra til etablering av nye sirkulære økonomier i Innlandet
  • For ytterlige informasjon: se www.sirkulæresolør.no