Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | A12. Biosirk
1367
page-template-default,page,page-id-1367,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Gjenvinner 200 000 tonn organisk avfall i året

Dersom dette ble tippet på Ullevål Stadion, ville det blitt et 25 meter høyt fjell. Dette omdannes ved hjelp av grønn energi.
– Våre medarbeidere står i en kritisk samfunnsfunksjon, og de råstoffene vi innhenter er blitt svært ettertraktet, sier Lars Aashammer.

1000 stopp i uka

Han snakker om det vi kaller for sirkulær bioøkonomi, der næringsverdier tas vare på og utnyttes, uten å gå tapt. Samtidig ivaretas humanhelse og dyrehelse, og Biosirk Norge AS produserer 54 000 tonn proteinmjøl og 29 000 tonn fett per år.

Biosirk Norge har ukentlig over 1000 stopp hos kjøttprodusenter for å hente dyr som av ulike årsaker har dødd.

 

Ulike råvarer

Råvarene deles i tre klasser. Kategori 1 er kadaver og spesielt risikomateriale, og er lovpålagt å brenne. Fettet som kommer derfra brukes som fyringsolje, eller det selges til Danmark, der det lages biodiesel av den. Proteinmelet som lages, blir solgt til sementfabrikken, og brukes som energi i sementproduksjonen.  Kategori 2, grisekadaver, er litt mindre farlig enn drøvtyggerkadaver. På grunn av små volumer blir dette blandet med kategori 1 i Norge.

 

Vann eneste avfall

Den største delen, 75% av råvarene, tilhører kategori 3. Dette kan bli benyttet til fórråstoff og organisk gjødsel. Animalsk fett kan anvendes til fôr til enmagede dyr (svin og fjærfe), mens kjøttbeinmel kan anvendes til kjæledyrfór, pelsdyrfór og gjødsel. Selve prosessen er lik på anleggene, men biproduktene blir brukt forskjellig. Det eneste avfallsproduktet prosessen gir er vann.

Dette er Biosirk Norge AS

  • Eid av norsk kjøttbransje (Nortura, KLF) og Daka Danmark
  • Etablert i 1997 under navnet Norsk Protein
  • Tar i mot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr, og videreforedler disse til kjøttbeinmel og fett etter regelverk. Hovedkontor på Hamar – fabrikker i Rogaland, Trøndelag og Troms.