Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | A8. NTNU
1370
page-template-default,page,page-id-1370,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

NTNU i Gjøvik bidrar til sikrere digitalisering

I takt med at samfunnet i stadig sterkere grad blir digitalisert, øker også behovet for å sikre informasjon og digitale prosesser. Ved NTNU i Gjøvik er dette et viktig satsingsområde.

Ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) drives det forskning og undervisning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester. Instituttet tilbyr studieprogrammer på doktor-, master-, og bachelorgradsnivå innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, og har et av landets ledende fagmiljøer på området.

IIK i Gjøvik huser NTNU Center for Cyber and Information Security. Ved senteret drives det forskning på hvordan offentlig og privat sektor kan være best mulig forberedt på et cyberangrep. CCSI er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetanseutvikling i cybersikkerhet.

 

Nytt senter for cybersikkerhet

Nylig ble satsingen på informasjonssikkerhet ytterligere styrket med etableringen av SFI NORCICS. Senteret som ble åpnet høsten 2020, skal drive forskning på hvordan man med ulike metoder kan oppnå så høy grad av cybersikkerhet som mulig.

– Vår ambisjon er å bidra til at Norge blir den sikreste digitale nasjonen i verden ved å styrke cybersikkerheten og motstandskraften i samfunnskritiske sektorer, sier professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og leder for SFI NORCICS, Sokratis Katsikas. Senteret for forskningsbasert innovasjon skal drive forskning på og utvikling av metoder for å sikre informasjonssystemer.

– Norge er blant verdens mest digitaliserte land, og det er derfor svært viktig at vi klarer å beskytte kritiske samfunnsfunksjoner mot angrep, sier Katsikas. Det er ingen enkel oppgave, mener han.

– Inntrengernes evner øker stadig, og det er vanligvis lettere å angripe enn å forsvare seg. For angriperen er det nok å finne og utnytte et svakt punkt, mens forsvareren alltid må sørge for et godt forsvar av alle sine delsystemer. Vi må hele tiden forvente å bli angrepet, sier Katsikas.

 

Tilbyr ny master i industriell innovasjon og digital sikkerhet

Fra høsten starter en ny master i industriell innovasjon og digital sikkerhet på NTNU i Gjøvik. I studiet vil man lære om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft med grunnlag i den pågående digitale endringen av samfunnet.

–  Vi har en stor kompetanseklynge i Gjøvikregionen med industri på Raufoss og informasjonssikkerhetsmiljø på Gjøvik. De siste tre årene har vi jobbet mye med å finne et nytt utdanningstilbud for Innlandet, og nettopp dette er fagområder som næringslivet og offentlig sektor har behov for mer kunnskap og kompetanse på, sier Ottar Henriksen, universitetslektor og leder ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

–  Sentrale temaer i denne masteren vil være den norske bedrifts- og ledelsesmodellen, sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling, Lean, digitalisering og digitale forretningsmodeller, Industri 4.0/5.0, informasjonssikkerhet og oppskalering av innovasjoner, sier han.

– Studiet gir kandidatene inngående kunnskap og kompetanse i intreprenørskap i komplekse organisasjoner, og hvordan nytekning i form av digital transformasjon kan skje på en sikker og inkluderende måte, sier han.

Norge er blant verdens mest digitaliserte land, og det er derfor svært viktig at vi klarer å beskytte kritiske samfunnsfunksjoner mot angrep.