Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | 01. Leder
413
page-template-default,page,page-id-413,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Sommeren 2021…

…har igjen brakt konkrete varsler om konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer.

Ved inngangen til den norske sommerferien opplevde den canadiske regionen British Columbia en kraftfull hetebølge med rekordhøye temperaturer og mer enn 180 skogbranner, mens Hellas opplever utfordringer med strømforsyningen på grunn av rekordhete. De fleste framtidsscenariene viser at klimaendringer vil bringe et varmere, våtere og villere klima til Norge, med uoversiktlige konsekvenser for værsystemet vi er del av.

Det er bred enighet om at et viktig svar på klimautfordringen er ny, grønn næringsutvikling. I regjeringens bioøkonomistrategi pekes det på uante muligheter ved å utvikle bionæringene. Norge har store muligheter for grønn vekst innenfor bioøkonomien – med rene bioressurser, høy kompetanse, og verdensledende utviklingsmiljøer. Innlandet er vertsregion for store deler av den grønne bioøkonomien i Norge, og har derfor et særlig ansvar for å legge til rette for utvikling i den grønne bioøkonomien. Gjennom satsing på klynger og inkubatorer, forskningsmiljøer og næringsrettede virkemidler har vi prioritert den grønne bioøkonomien høyt.

Få eksemplifiserer fyndordene om grønn omstilling like godt som Oplandske bioenergi og gründer Einar Stuve. På Rudshøgda har bedriften utviklet det første, kommersielle anlegget for karbonfangst på basis av ressursene i landbruket. Satsingen er et eksempel på det vi ha mer av i norsk økonomi: Ved å se på slakteriavfallet som en ressurs og ikke et problem, er det mulig å bygge opp en sirkulær produksjon av både fjernvarme og biokull, hvor biokullet igjen bidrar til å binde karbon og forbedre jordsmonnet.

Oplandske bioenergi AS er heldigvis ikke alene. Fra næringslivet kommer det oppløftende signaler om prosjekter som vil realiseres i årene som kommer. Vi har med dette magasinet ønsket å løfte fram grundere og utviklingsaktører innenfor den grønne bioøkonomien.

 

God lesning,

Eivind Merok
Biovalley
Innlandet Fylkeskommune