Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | 02. Grønn framtid-fondet har vært en suksess
868
page-template-default,page,page-id-868,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er fornøyd med Grønn framtid-fondet.

– Grønn framtid-fondet har vært en suksess

Innlandet skal bli ledende innenfor bioøkonomi i Norge. Ett av virkemidlene for å nå målet er et grønt næringsfond som allerede har støttet over 120 ideer og prosjekter, forteller fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Ifølge SINTEF-rapporten «Gull i grønne skoger» fra 2018, kan satsingen på bioøkonominæringene i Innlandet gi en økt verdiskapning på 20 milliarder kroner og 25 000 nye arbeidsplasser innen 2050.

Dette er det mest optimistiske framtidsbildet i rapporten, og har fått navnet «Biovalley». I 2019 etablerte Innlandet fylkeskommune et prosjekt med samme navn, som skal være en pådriver for å realisere denne framtidsvisjonen.

 

Norges ledende bioøkonomiregion

– Innlandet har både potensial til og en ambisjon om å bli Norges ledende bioøkonomiregion. I Bioøkonomistrategien som ble vedtatt i 2017, har vi nedfelt et mål om at Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Ett av grepene som har blitt tatt for å nå denne målsettingen, er opprettelsen av næringsfondet «Grønn framtid» samme år.

 

Fylkeskommunal risikokapital

– Det har vært en utfordring for næringslivsgründere i Innlandet å få finansiering etter oppstartsfasen. Beløpene som har blitt hentet inn, har vært for små, og gjerne mer rettet mot FoU. I gapet mellom oppstartsfasen og kommersiell etablering dør mange gode ideer av mangel på finansiering. Gjennom Grønn framtid-fondet gir Innlandet fylkeskommune en begrenset støtte på 250 000 kroner til ideutvikling, men tilbyr også risikokapital for prosjekter med kommersielt potensial, med en mer fleksibel støtteramme, forteller fylkesordføreren, og fortsetter:

– Det har vært en forutsetning at denne ordningen ikke skulle konkurrere med tilbudet fra Innovasjon Norge, men være et supplement ved blant annet å være rettet mot tidligfase produktutvikling.

 

39 millioner til 120 mottakere

Man kan trygt si at Grønn framtid har vært en suksess. Siden oppstarten i tidligere Oppland fylkeskommune i 2017, hadde det ved utgangen av 2020 kommet inn 345 søknader om støtte. 120 mottakere har fått 39 millioner kroner.

Analyseselskapet Oxford Research har gjennomført flere evalueringer av fondet, og funnet at så langt har støtten fra Grønn framtid bidratt til å skape om lag 40 nye årsverk. 95 prosent av dem som har deltatt i evalueringen har oppgitt at støtten fra fondet har bidratt til kompetanseheving, 93 prosent har fått økt fokus på utvikling og innovasjon, og hos 78 prosent har støtten ført til utvikling og forbedring av utviklings- og produksjonsprosesser.

 

Fondet videreføres og utvides

Grønn framtid-fondet skulle egentlig ha blitt avviklet i oktober 2020, men fylkestinget vedtok i april i år å videreføre og utvide ordningen til å gjelde hele Innlandet fylke. Samtidig tilførte de fondet ytterligere 12 millioner kroner.

– Fondet har i stor grad bidratt til å realisere ideer som bidrar til grønne arbeidsplasser, og har virket etter hensikten som et lavterskeltilbud som supplerer Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatet, sier Even Aleksander Hagen.

– Nå begynner arbeidet med å utvikle og tilpasse ordningen til hele Innlandet.

Fakta om Grønn framtid

  • Næringsfond etablert av Oppland fylkeskommune i mai 2017.
  • Tilskuddsordning for verdiskapning, sysselsetting og bærekraftig omstilling av næringslivet.
  • Skal være et supplement til det øvrige virkemiddelapparatet, og et lavterskeltilbud for gode grønne ideer i næringslivet.
  • Gir inntil 250 000 kroner i idéutviklingsmidler.
  • Kan også bidra med risikokapital som utviklingsmidler til prosjekter med kommersielt potensial.
  • Har blitt tilført totalt 62 millioner kroner siden 2017. I mai 2021 vedtok fylkestinget å utvide ordningen til å gjelde for hele Innlandet.