Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | 06 Innlandet – Godt posisjonert i det grønne skiftet
872
page-template-default,page,page-id-872,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Mange gode utviklingsprosjekter og investeringer har lagt grunnlaget for ny og grønn verdiskaping i Innlandet, sier Sverre Bjørnstad, direktør i Innovasjon Norge Innlandet. Foto: Privat.

Kronikk av Sverre Bjørnstad:

Innlandet – Godt posisjonert i det grønne skiftet

Verden står overfor en klima- og miljøkrise som krever omfattende omstilling – både av politikk, produksjon og forbruk. Norge trenger nye næringer, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser som kan kompensere for oljen. Innlandet har råvarene, kompetansen og mulighetene.

Fossil energi må erstattes med fornybar energi, og sirkulære prosesser må sikre at vi ikke bruker opp ressursene for dem som kommer etter oss. EU har tatt en lederrolle i det grønne skiftet, og gjennom EØS-avtalen betyr det at Norge må tilfredsstille nye bestemmelser som gradvis trer i kraft og endrer rammebetingelsene – med store konsekvenser for dem som blir stående igjen på perrongen.

Et eksempel er innføring av EUs taksonomi – et system for å definere om investeringer i ulike sektorer er bærekraftige og klimavennlige. Investormiljøene har fått øynene opp for hvilken risiko det er å bli låst til «stranded assets», solnedgangsnæringer som delvis utgjør pilarene som den gamle økonomien har hvilt på.

 

Forbrukere og myndigheter tar ledertrøya

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Det offentlige regelverket åpner for å vektlegge innovative og grønne løsninger i anbudsprosesser. Hvordan dette utnyttes vil ha enorm betydning for endringshastigheten i offentlig sektor og i næringslivet.  Spørsmålet er om handlingsrommet vil bli tatt i bruk for å bane vei for fremtidens næringsliv. Det virker når viljen er til stede: Norge har i dag den største elbiltettheten i verden – et resultat av målrettede statlige stimuleringstiltak for å påvirke forbrukeratferden.

 

Innlandet i front

I Innlandet har vi bedrifter som ligger fremst i verden innen bioøkonomi. Hver femte gris i verden bærer avlsmateriale utviklet av Norsvin. Mjøstårnet, verdens høyeste trehus, er utviklet av Moelven og andre lokale leverandører. Innlandet har råvarer, grønn energi og sterke fagmiljøer og næringsklynger, og er derfor godt posisjonert for det grønne skiftet. På grunn av dette opplever Innovasjon Norge Innlandet økende interesse fra internasjonale gründere og industrimiljøer.

Det grønne skiftet er i full gang. For Innlandet sin del er det ikke i form av ett stort månelandingsprosjekt, men gjennom mange gode utviklingsprosjekter og investeringer som har lagt grunnlaget for ny og grønn verdiskaping.

 

Muligheter i sirkulærøkonomien

Vi ser at det i første rekke er etablerte bedrifter som skalerer opp og går inn på nye forretningsområder.  I tillegg har vi en underskog av gründere som jobber sammen med norske og utenlandske interesser for å etablere ny industri. Innlandet har bedrifter som så mulighetene i sirkulærøkonomien lenge før begrepet ble oppfunnet. Et godt bevis på dette er K.A. Rasmussen, Nordens største produsent og leverandør av edelmetaller. Også Metallco, Norfolier, Glasopor og Hias How2O er gode eksempler på gjenvinning og utnyttelse av ressurser som tidligere var på avveie.

Oplandske Bioenergi, Arbaflame og Glocal Green har sett muligheten i fornybare energiformer, og Hunton, Moelven og Forestia er ledende i utviklingen av nye produkter basert på tre og trefiber. NIBIO-Apelsvoll og avls- og planteforedlingsmiljøene i Innlandet er helt i front innen presisjonsjordbruk, foredling og avl.

Norske Skog vurderer å etablere ny industri på Kvam, og kanskje velger et selskap fra California, som har ambisjoner om å utvikle «landbrukets Tesla», å etablere sin første fabrikk på Innlandet i løpet av året. De motiveres av at vi har bønder som er villige til å ta i bruk ny teknologi. Det er lovende for den omstilling som landbruket og øvrig næringsliv står i.

 

Innovasjon Norge kan bidra

Innovasjon Norge har en viktig rolle i det grønne skiftet. Gjennom vår tette kontakt til aktørene i næringslivet skal vi bidra, ikke bare med økonomisk risikoavlastning, men også ved å dele internasjonalt nettverk, innsikt, kompetanse og inspirasjon til endring. I tillegg skal vi bidra til samhandling med øvrig virkemiddelapparat.

Grønn omstilling krever helt sikkert noen «månelandinger». Men det handler først og fremst om kontinuerlige endringer for økt bærekraft i det offentlige og i næringslivet.

Det grønne skiftet er definitivt i gang.