Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | 09. Norges nasjonale klynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon
875
page-template-default,page,page-id-875,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Foto: Rakel J. Berg

Ledende på digital byggevarelogistikk

Siden starten for over åtti år siden har Gausdal Landhandleri utviklet seg til en vesentlig aktør i byggevaremarkedet på Østlandet. I tillegg til 19 varehus fra Dombås til Jessheim satser bedriften sterkt på leveranser til byggeplass – og ligger i forkant på den digitale vareflyten.

Stikkordene er internasjonal kommersialisering, ny teknologi, bærekraft og innovasjon. Klyngen, som har røtter tilbake til slutten av 1990-tallet, fikk i 2019 status som NCE – Norwegian Centres of Expertise, og de rundt 50 medlemmene fra hele Norge omsetter for ca. 66 milliarder i året.

– NCE Heidner Biocluster har sitt utspring i genetikkmiljøet på Hamar, og har vokst fra å være en regional klynge i Arena-programmet til Innovasjon Norge, til nå å være en nasjonal klynge med medlemmer fra hele Norge. Det har vært en spennende reise, og vi er stolte av at næringslivet i hele verdikjeden gjennom år viser at samarbeid og innovasjon lønner seg.

– Vi er opptatt av å stimulere til samarbeid mellom medlemsbedriftene, og har også et omfattende internasjonalt nettverk, sier hun.

 

Internasjonal konkurransekraft

Blant medlemmene finner vi store nasjonale aktører som Tine, Nortura og Felleskjøpet, men også gründerbedrifter som Avisomo (se egen sak). Genetikkmiljøet, representert med bedrifter fra både husdyr, aquakultur og planter, er en spydspiss innen den grønne bionæringen i Norge, og en sentral del av fellesskapet i NCE Heidner Biocluster.

– Mange av våre medlemmer har som hovedmål å øke sin internasjonale konkurransekraft, sier Katarina Nordtun Ruud, som er prosjektleder for temagruppene digitalisering og internasjonal kommersialisering.

– I temagruppene tar vi opp utfordringer de møter, og hvordan disse best kan møtes. Vi tilbyr kompetansehevingsprogrammer og jobber aktivt innad i temagrupper for blant annet å stimulere til kompetanseoverføring bedriftene imellom, sier hun.

 

Medlemsbedrifter i hele verdikjeden

Sirkulærøkonomi og bærekraft er sentrale satsingsområder i klyngen, og nye og innovative produkter ser dagens lys. Ruud trekker frem Norilia, et datterselskap av Nortura som bruker restprodukter som skinn, eggeskall og bein til å lage nye så vel som tradisjonsrike produkter.

– Storfehuder fra Norge benyttes i luksusbiler og -vesker. Det vitner om at dyrehelsen i Norge er blant de beste i verden, og at kvaliteten er deretter, sier hun.

– Klyngen er også sterk innenfor robotikk og digitalisering, som også blir viktig i fremtidens landbruk. Agritech kommer til å bli stadig viktigere, og vil bidra til et mer effektivt landbruk, samtidig som utslipp og avrenning kan reduseres, mener Ruud.

– Våre medlemsbedrifter arbeider i hele verdikjeden, og vi har også flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner som medlemmer sier Haug Berg.

– Nå er det mellom 100 og 150 forskningsprosjekter som pågår mellom bedrifter innad i klyngen, og jeg tør nesten å påstå at det er få andre klynger med tilsvarende forskningsaktivitet, legger hun til.

 

FNs bærekraftsmål

Det de alle har til felles, er et ønske om å bidra til det grønne skiftet, også innenfor landbruk og matvareproduksjon, sier Kristiane Haug Berg.

– Virksomheten til bedriftene i klyngen er sentrale inn mot flere av FNs bærekraftsmål. Vi skal levere på bærekraft, og på konkurranseevne. Til det trenger vi et lag som dekker hele verdikjeden og kan samspill, sier daglig leder Kristiane Haug Berg.

Foto: Rakel J. Berg
Det vitner om at dyrehelsen i Norge er blant de beste i verden, og at kvaliteten er deretter.