Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | 10. Framtidas landbruk er smart
876
page-template-default,page,page-id-876,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Foto: OS ID

Framtidas landbruk er smart

Helt siden 1936 har OS ID sørget for at bonden kan merke dyrene sine effektivt og sikkert. I dag består produktspekteret også av systemer for aktivitetsmåling og løsninger for DNA-testing. Slik sikres dyrenes identitet og sporbarhet, og bonden har full oversikt over flokkens produktivitet og velferd. Dataene utgjør samtidig et veritabelt skattkammer av informasjon som benyttes i utvikling av framtidas løsninger for bærekraftig matproduksjon.

Produksjonen av våre RFID-øremerker foregår her i fjellbygda Os i Nord-Østerdal, med chiper fra Sveits, forteller administrerende direktør Torgeir Svae i OS ID.

Elektroniske øremerker er obligatorisk for alle norske storfe og småfe. Øremerket angir dyrets identitet, og alle viktige hendelser knyttet til dyret, fra fødsel til slakt, kobles til denne unike identiteten. Dataene samles i det nasjonale husdyrregisteret. Svært mange av hendelsene registreres elektronisk; for eksempel registreres dyrene digitalt inn på slaktelinja, og eieren får automatisk riktig oppgjør.

 

Norsk – og internasjonal

Fra 2008 og fram til 2019 har OS ID gradvis blitt en del av det internasjonale MSD Animal Health Intelligence, verdens ledende selskap innen dyrehelse, merking og aktivitetsmåling.

– Det gjør oss både norske og internasjonale, og i dag selges og benyttes øremerker fra Os over hele verden, forteller Svae.

Bedre dyrevelferd, økt lønnsomhet

Som en del av MSD har Os-bedriften verdensledende teknologi i sin produktportefølje.

– Vi kan tilby den aller ypperste teknologen innenfor aktivitetsmåling og vevsprøvetaking, sier Svae.

– Dette er teknologi som blant annet gjør at bonden kan overvåke besetningens aktivitet og helse. Dataene som genereres, brukes i automatisering og gir bonden effektive verktøy for rasjonell drift.

Aktivitetsmåleren SenseHub er det digitale navet i datainnhentingen. Ved hjelp av målere som festes på dyret, overvåker SenseHub helsetilstanden i besetningen og gir bonden full oversikt via mobilen, uavhengig av hvor man befinner seg.

– Slik kan bonden tidlig avdekke tegn til sykdom og gjøre nødvendige tiltak. Fokus flyttes fra behandling til forebygging, og det bli mindre behov for antibiotika. Bonden sparer veterinærutgifter, og dyrevelferden bedres, forklarer Svae.

Teknologien bedrer også treffprosenten betydelig når det gjelder inseminseringstidspunkt, og dette er av avgjørende betydning for økonomien i driften, fortsetter han.

– Å få kalv i kua på rett tidspunkt er for mange den aller største gevinsten.

 

Enklere avlsarbeid gir en sunnere dyrepopulasjon

Med såkalte tissue sampling tags for genomisk seleksjon (DNA-testing) kan bonden også få oversikt over dyrenes genetikk. Det gjør eget avlsarbeid både enklere og mer effektivt, siden det forenkler arbeidet med å kartlegge dyrenes genetiske egenskaper, velge ut avlsdyr og planlegge avlsarbeidet på lengre sikt.

Smart bruk av husdyrdata er ikke bare en fordel for den enkelte bonde, men for hele verdikjeden. Vi får økt produksjon, økt lønnsomhet, en friskere storfepopulasjon og bedre dyrevelferd, fortsetter Svae.

 

Sporbarhet fra gård til forbruker

Kanskje er det ikke helt tilfeldig at Os er sentrum for denne digitale revolusjonen? Svae kan fortelle at Norden og Norge var svært tidlig ute med elektronisk merking og overvåking. Norge var først ute med digital merking av sau, mens Danmark var først ute på storfe, med Norge tett etter. Det har gitt store gevinster i avlsarbeid og en effektiv og etterprøvbar verdikjede.

Framover ønsker OS ID å spille en enda viktigere rolle i det store, globale perspektivet som handler om at en stadig økende befolkning vil ha behov for større mengder sunn, trygg mat produsert på en dyrevennlig og bærekraftig måte. Flere aktører i landbruksbransjen utvikler nå produkter og tjenester basert på optimalisering og analyse av dyre-data.

– I ganske nær framtid vil vi kunne få fullt ut sporbar mat, og dette gjelder også blandingsprodukter. I dag DNA-registreres omkring 20 prosent av norske dyr, men når vi tester alle, og får alle disse dataene inn i husdyrregisteret, kan vi få vite nøyaktig hva vi spiser, sier Torgeir Svae.

– Trolig vil forbrukeren være villig til å betale litt mer for sporbare produkter, og slik kan vi foredle systemet uten at det påfører bonden merbelastning, avslutter han.

Data kan leses av på mobilen eller nettbrettet. Foto: OS ID