Innland Magasin | NORGES GRØNNE MOTOR | A1. fagskolen
928
page-template-default,page,page-id-928,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Foto: Emmaline Hekneby / Millimeterpress

Utvikler morgendagens fagfolk

– Studenter som velger å ta utdanning i voksen alder, kommer til skolebenken med en fantastisk ryggsekk. Den må vi ta vare på og videreutvikle.

Det sier Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet. Han står i bresjen for et fremoverlent kollegium som tar konsekvensen av at arbeidslivet er i stadig endring, og som fortløpende gjør grep for å tilpasse seg kravene fra arbeidslivet.

 

Næring møter læring

Fagskolen Innlandet er en del av Læringsfabrikken i Raufoss Industripark.  Her vil deler av enkelte studier gjennomføres, og studentene får tilgang til profesjonelt og oppdatert utstyr.

Et unikt læringssted, der en vesentlig suksessfaktor er den korte veien mellom teoriundervisning, praktisk testing og gjennomføring.

– Her vil erfaring, kunnskap og ideer utveksles, og når dette skjer på tvers av grupper og mennesker som alle er opptatt av å utvikle produkter og tjenester for å gjøre industrien mer konkurransedyktig, betyr det at vi tilbyr et produktivt og framtidsrettet læringsmiljø, sier Rolid. Han har stor tro på direkte tilgang til ideutvikling, fra konseptstadiet til markedsintroduksjon, og mener dette vil gi svært positive ringvirkninger for næringslivet.

 

Moduler for fleksibilitet

– Studentene hos oss har enten fagbrev eller relevant yrkesutdanning, og vi tilbyr utdanninger på heltid, deltid eller nettbasert med samlinger. Behovet i samfunnet har nærmest fremtvunget modulbaserte og spissede etterutdanningstilbud, sier Rolid.

Antallet modulutdanninger, fagpåbygging i form av flere korte utdanninger, har økt betydelig.

– Og vi vil se en vekst også framover. Moduler er framtida. De er viktige for at vi skal være relevante, slik at vi ikke risikerer å stå igjen på perrongen. Å utvikle modulutdanninger innebærer at vi tilpasser oss arbeidslivets behov, dette er jo hele grunnidéen med en fagskole.

 

Sirkulærøkonomi

Et av skolens samlings- og nettbaserte tilbud, Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i plastindustrien, handler om resirkulering, energigjenvinning og kunnskap om hvordan bedrifter kan nå sine bærekraftmål.

– Denne modulen er en del av studiet Manufacturing 4.0, og illustrerer hvordan det er mulig å shoppe enkeltmoduler som er spisset direkte inn mot det mest akutte behovet hos studenter og bedrifter, forklarer Rolid.

– Fem moduler er nå godkjent, og vi vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov.

 

Størst på landbruk

Fagskolen Innlandet er landets eneste fagskoleaktør innen landbruksutdanning. Et gjennomgående tema i flere av studietilbudene er lokal videreforedling, bygdas egne kulturressurer, utnyttelse av fjellressurser og effektiv drift på en bærekraftig måte.

Potetskolen er nok et eksempel på en svært populær og spisset modul, avslutter Gard Tekrø Rolid.

Foto: Emmaline Hekneby / Millimeterpress